فراخوان بخش موسيقي سنتي و كلاسيك هشتمين جشنواره موسيقي جوان همزمان با هم منتشر مي شود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني موسيقي ايران(ناي) ، جلسه شوراي سياستگذاري بخش موسيقي ايراني هشتمين جشنواره موسيقي جوان با حضور اعضا شورا، هومان اسعدي دبير جشنواره هشتم و علي ترابي مديرعامل انجمن موسيقي ايران در محل انجمن موسيقي ايران برگزار شد. در ابتداي اين جلسه نقاط قوت و ضعف جشنواره هفتم موسيقي جوان مورد بررسي قرار گرفت و سپس اعضاي شوراي سياستگذاري با در نظر گرفتن موارد پيشنهادي به تدوين فراخوان بخش كلاسيك ايراني ، تعيين رده سني براي شركت كنندگان، انتخاب رپرتوار اجرايي پرداختند. در اين جلسه مقرر شد رپرتوار مرحله اول و دوم تعيين و با توجه به اضافه شدن بخش كلاسيك غير ايراني به هشتمين جشنواره موسيقي جوان، فراخوان هر دو بخش به طور همزمان اعلام و در دسترس شركت كنندگان قرار گيرد. شوراي سياستگذاري بخش موسيقي كلاسيك ايراني را استادان حسين عليزاده، شهرام ناظري، رامبد صديف، داريوش طلايي و مجيد كياني تشكيل مي دهد. هشتمين جشنواره موسيقي جوان به دبيري هومان اسعدي شهريورماه 93 در تهران برگزار مي شود