به گزارش روابط عمومی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، جشنواره پانزدهم با معرفی نفرات برگزیده شب گذشته به کار خود پایان داد.

اسامی برگزیدگان بخش نواحی را می توانید در لینک ذیل مشاهده کنید

http://nfym.ir/wp-content/uploads/2022/01/مقام-آورندگان-نواحی.pdf