اجراهای شرکت کنندگان در بخش نوازندگی ویلنسل دور از انتظار بود و با وجود نبود امکانات مناسب گرایش جوانان به این ساز جای خوشحالی دارد. به گزارش روابط عمومی هشتمین جشنواره موسیقی جوان ، کریم قربانی داور بخش کلاسیک جشنواره موسیقی هشتم در شاخه نوازندگی ساز ویلنسل گفت: امسال خوشبختانه مسئولین جشنواره لطف و همت کردند و از موسیقی کلاسیک نیز استفاده کردند که حضور جوانان مستعد در این شاخه بسیار چشمگیر بود چرا که اضافه شدن این بخش به جشنواره به روند حضور جوانان در عرصه موسیقی کلاسیک و پیدا کردن راه درستشان کمک می کند که در آینده این تاثیر را بیشتر خواهیم دید. وی ادامه داد: من معتقدم شرکت در این جشنواره ، پیشرفت جوانان را تشدید می کند و باعث می شود جوانهای مستعد و با استعداد را بیشتر بشناسیم. این نوازنده ویلنسل افزود: نوازندگی شرکت کنندگان خیلی خوب بود و این امیدواری وجود دارد که در آینده از حضور این جوانان در اجراها بهره ببریم. محسن تویسرکانی دیگر داور بخش نوازندگی ویلنسل نیز گفت: اجراهای شرکت کنندگان دور از انتظار بود چرا که در حال حاضر بواسطه نبود ارکسترها انگیزه ای برای جوانان جهت گرایش به سازهایی چون ویلنسل وجود ندارد اما این جشنواره نشان داد جوانان با انگیزه ساز می زنند که این خود جای خوشحالی است. وی در خصوص سطح نوازندگی شرکت کنندگان در بخش ویلنسل اظهار داشت: در بعضی رده های سنی سطح نوازندگی خیلی به هم نزدیک و در برخی دیگر اختلاف سطح بیشتر بود که این مسئله طبیعی است . داوود جعفری امید سومین داور بخش کلاسیک هشتمین جشنواره موسیقی جوان شاخه نوازندگی ویلنسل نیز با اشاره به اینکه جوانان شرکت کننده در جشنواره جوان خیلی بااستعداد هستند، بیان داشت: این جوانان هنوز تحصیل می کنند و برای رسیدن به جایگاه یک نوازنده خوب راه بسیار دارند چرا که موسیقی کلاسیک که من اسمش را موسیقی علمی می گذرام تکنیک زیاد ، روش و موزیکالیته خوب می خواهد. وی ادامه داد: نوازنده های جوان ما خیلی با استعداد هستند اما در محیط ما گوش کردن به موسیقی کلاسیک پایین است ولی با این وجود خیلی با علاقه و انگیزه به نوازندگی مشغولند. جعفری امید ادامه داد: در حال حاضر با شرایطی چون گران بودن ساز و تجملاتی شدن موسیقی بچه ها خصوصا نوازندگان شهرستانی توانسته اند خودشان را به جایی برسانند که در جشنواره موسیقی جوان به مرحله نهایی راه پیدا کنند که این جای خوشحالی است. هشتمین جشنواره موسیقی جوان تا 21 شهریور ماه در تالار رودکی و خانه هنرمندان ایران برگزار می شود