به گزارش روابط عمومي انجمن موسيقي ايران، اولين جلسه شوراي سياستگذاري بخش كلاسيك غيرايراني هشتمين جشنواره موسيقي جوان با حضور هومان اسعدي دبير جشنواره هشتم، علي ترابي دبير اجرايي و مديرعامل انجمن موسيقي ايران و اعضاي شورا متشكل از اساتيدي چون شاهين فرهت، آذين موحد، رافائل ميناسكانيان، مرجان قنبري مهر و مهرداد پاكباز در محل انجمن موسيقي ايران تشكيل شد. در ابتداي اين جلسه علي ترابي با ابراز خرسندي از اضافه شدن بخش موسيقي كلاسيك غيرايراني به دوره هشتم جشنواره موسيقي جوان گفت:خوشبختانه با حمايت معاون محترم امور هنري ارشاد جناب آقاي علي مرادخاني توانستيم بخش موسيقي كلاسيك غيرايراني را به دوره هشتم جشنواره جوان اضافه كنيم و خوشحاليم كه جوانان فعال در اين عرصه نيز فرصت به نمايش گذاشتن استعدادهاي خود را در حضور اساتيد طراز اول اين حوزه دارند. وي ادامه داد: در دوره هفتم اتفاقات خوبي در زمينه موسيقي كلاسيك ايراني رقم خورد كه مطمئن هستم دوره بعدي با حضور شوراي سياستگذاري بخش كلاسيك غيرايراني نيز شاهد اتفاقات بسيار مثبت در اين زمينه خواهيم بود. در ادامه اين نشست هومان اسعدي دبير هشتمين جشنواره موسيقي جوان نيز به ارائه گزارشي از نحوه برگزاري جشنواره هفتم و نيز ابعاد برگزاري جشنواره هشتم پرداخت. در اين جلسه همچنين شوراي سياستگذاري بخش كلاسيك غيرايراني هشتمين جشنواره موسيقي جوان در خصوص مواردي چون دسته بندي سازهاي كلاسيك، تدوين فراخوان بخش كلاسيك جشنواره، تعيين رده سني براي شركت كنندگان، انتخاب رپرتوار اجرايي و …از سوي اعضا مطرح به بحث و تبادل نظر پرداختند. هشتمين جشنواره موسيقي جوان به دبيري هومان اسعدي شهريورماه سال 93 در تهران برگزار مي شود كه به زودي فراخوان اين جشنواره در دو شاخه كلاسيك ايراني و غيرايراني اعلام خواهد شد