حضور دوباره نوازندگان سازهای کلاسیک در جشنواره موسیقی جوان و رقابت های صورت گرفته بین این جوانان راضی کننده است. به گزارش روابط عمومی هشتمین جشنواره موسیقی جوان، فریماه قوام صدری یکی از داوران بخش پیانو این جشنواره در خصوص اضافه شدن بخش کلاسیک به جشنواره موسیقی جوان گفت: ما سالهاست منتظر این واقعه خوش هستیم و خوشحال شدیم در این دوره از جشنواره بیش از 70 هنرجوی پیانو شرکت کردند. وی ادامه داد: ما انگیزه بسیار بالایی در شرکت کنندگان دیدیم به خصوص حضورهنرجویان شهرستانی برای ما جای خوشحالی داشت که در راه آموزش صحیح هستند و طبیعی است برگزاری این جشنواره با بخشی مربوط به موسیقی کلاسیک جهانی باعث خواهد شد در سطح کشور رشد علمی موسیقی وسیع تر شود. فریماه قوام صدری افزود: ما تمام استعدادهای جوان را می توانیم از این طریق بشناسیم واین آشنایی برایمان فوق العاده است و آرزو می کنیم که هر خدمتی که از دستمان بر می آید بتوانیم برای این جوانان انجام دهیم تا گامهایی را که بر می دارند جایگاه صحیح تری را برایشان تعیین به وجود آورد. وی در خصوص معیارهای داوری ادامه داد: در وهله اول فرم و تکنیک اجرای موسیقی هنرجویان مد نظر قرار می گیرد که از دو بخش سرعت نوازی و بیان موسیقایی در نظر گرفته می شود؛ این دو اصل کلی است که نسبت به سطح آموزش و سالهای فعالیت شان و همچنین به میزان تفکر و رشد ذهنی آنها بستگی دارد. خدا را شکر در این زمینه ها این راه یافتگان خوب بودند. داور بخش کلاسیک هشتمین جشنواره موسیقی جوان در ساز پیانو افزود: منتخب نشدن هنرجویانی که از شهرستانهای دور و نزدیک و تهران شرکت کردند به این معنا نیست که کارشان مورد پسند قرار نگرفته بلکه صرفا به این خاطر است که تعداد منتخبین جشنواره محدود است نتوانستند. قوام صدری اظهار داشت: تمامی هنرجویانی که در جشنواره موسیقی جوان شرکت کردند استعدادهای درخشانی هستند که راهشان را با موفقیت طی خواهند کرد. آرپینه ایسرائیلیان دیگر داور بخش کلاسیک هشتمین جشنواره موسیقی جوان در شاخه نوازندگی پیانو نیز در خصوص داوری این بخش گفت: از استعدادهایی که به مرحله پایانی راه پیدا کرده اند به شخصه راضی هستم. البته بعضی از شرکت کنندگان کمی در حین اجرا دچار استرس می شدند اما در مجموع وضعیت این هنرجویان خوب بود. اگر این جشنواره هر سال به طور منظم برگزار شود حتما نتایج بهتری هم به دست خواهد آمد. وی ادامه داد: کسانی که مشغول تحصیل هستند می بایست فرصت حضور بر روی سن را پیدا کنند و بتوانند خودشان را محک بزنند. اینکه بچه ها برای کسب عنوان و جایزه تلاش و رقابت می کنند قطعا اتفاق خوبی است که باعث انگیزه بیشتر نسل جوان می شود. این داور نوازندگی پیانو در هشتمین جشنواره موسیقی جوان اظهار داشت: تا آنجا که من اطلاع دارم چند سالی جشنواره موسیقی جوان با وقفه مواجه شده بود و از سال قبل دوباره شاهد برگزاری این جشنواره بوده ایم. با این وجود بعد از این همه مدت این اولین سالی است که سازهای کلاسیک نیز به مفاد جشنواره موسیقی جوان اضافه می شوند. آنچه به عنوان رپرتوار اجرایی برای شرکت کنندگان ساز پیانو انتخاب شده در حال حاضر مناسب است و کفایت می کند. به هر حال چند سالی این جشنواره باید به طور مداوم برگزار شود تا رپرتوار سخت تری در نظر گرفته شود. داوری بخش کلاسیک هشتمین جشنواره موسیقی جوان شاخه نوازندگی پیانو را رافائل میناسکانیان، فریماه قوام صدری، آرپینه ایسرائیلیان و گالیک بابایان بر عهده داشتند