به گزارش روابط عمومی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، سروراحمدی اولین سالی است که  در جشنواره ملی موسیقی جوان داوری می‌کند. او ضمن اشاره به این نکته که دوره‌های قبل جسته و گریخته در جریان داوری آثار جشنواره بوده. توضیح داد: متاسفانه شرکت‌کنندگان امسال چندان موفق عمل نکردند. به عنوان نمونه برخی که سال گذشته رتبه کسب کرده بودند امسال حتی به داوری مرحله نهایی هم راه پیدا نکردند.

این استاد موسیقی خراسان، تاکید کرد: لازم است دلایل افت این دسته از شرکت‌کنندگان بررسی شود. تا در جشنواره‌های بعدی شاهد این افت نسبی نباشیم.

به گفته این داور، شرکت‌کنندگان در بخش موسیقی نواحی دو مقام موسیقی نواحی را به صورت اجباری و دو  مقام انتخابی  را اجرا و تصویر آن را به دبیرخانه ارسال کردند.

سروراحمدی تشریح کرد: در موسیقی مقامی علاوه بر نواختن، حتی آداب صحنه هم اهمیت دارد؛ شکل حضور در صحنه، پوشیدن لباس‌های محلی و مواردی از این دست اما متاسفانه برخی شرکت‌کنندگان همه این موارد را رعایت نکرده بودند. .

او بر اهمیت اجرای صحنه‌ای تاکید کرد و توضیح داد: شرکت‌کنندگان باید حضوری در جشنواره اجرا کنند که هم تحت تاثیر فضای رقابتی آن قرار بگیرند و هم تعداد زیادی از مقام‌ها را از قبل آموخته و  تمرین کرده باشند که در صورت درخواست داوران بتوانند هر مقامی از مجموعه مقام‌های موسیقی نواحی را اجرا کنند اما مجازی بودن جشنواره این امکان را از شرکت‌کنندگان و جشنواره سلب کرد.

این داور البته معتقد است فضای مجازی شاید برای برگزاری جشنواره کفایت نکند اما برای معرفی هنرمندان موسیقی نواحی به همه مخاطبان و علاقمندان در سراسر ایران و حتی جهان، قابلیت دارد و باید از این فضا برای معرفی این هنرمندان جوان بهره گرفت.

سرور احمدی ضمن اشاره به برخی کاستی‌های جشنواره، اضافه کرد: البته که جشنواره سراسر حسن است و اتفاق مهمی محسوب می‌شود اما لازم است کاستی‌های آن را مطرح کنیم تا شاهد ارتقای جشنواره در طول زمان باشیم.

این موسیقیدان به عنوان نمونه از شرکت‌کنندگانی در گروهی سنی الف یاد کرد که بسیار عالی ظاهر شدند و مشخص بوده از دوران کودکی در زمینه موسیقی مقامی فعالیت کرده‌اند.

سرور احمدی تاکید کرد: جشنواره باید به برگزیدگان و استعدادهای برتر توجه ویژه داشته باشد و از آنها حمایت کند چرا که آنها سرمایه‌های موسیقی مقامی کشورمان هستند.

این داور گفت: شرکت‌کنندگان در جشنواره ،حضور در آن را باعث افتخار و مباهات خود می‌دانند، جشنواره هم باید به حضور این شرکت‌کنندگان افتخار کنند و از آنها حمایت کند.

سروراحمدی از جمله کسانی است که پیشنهاد می‌کند، جشنواره دو یا حتی سه بار در سال برگزار شود و  ایجاد بخش‌های تخصصی با گروه‌های سنی گستره‌تر را قابل بررسی و اجرا می‌داند.

 

گقتگو:آذر مهاجر