به گزارش روابط عمومی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، حیدر کاکی داور بخش تنبور موسیقی نواحی جشنواره پانزدهم با بیان اینکه اضافه شدن بخش نواحی به جشنواره باعث ایجاد انگیزه بین نوازندگان موسیقی مناطق مختلف شده، گفت: اضافه شدن بخش نواحی به جشنواره موسیقی جوان حرکت خوبی بود که طی مذاکره نوازندگان و پژوهشگران با آقای اسعدی صورت گرفت و همین مسئله باعث ایجاد انگیزه در بین نوازندگان جوان شد.

وی ادامه داد: بیشتر جشنواره‌های موسیقی به نسل اولی‌ها و پیشکسوتان موسیقی نواحی توجه می‌کردند وهیچ گاه به جوانان و نوجوانان اهمیتی داده نمی‌شد اما جشنواره موسیقی جوان علاوه بر اینکه باعث دیده شدن آنها شده، جریانی را ایجاد کرده که این نسل ادامه دهنده موسیقی اجدادی‌شان شوند و بواسطه این توجه، موسیقی نواحی پویاتر شده است.

این نوازنده تنبور با اشاره به دیگر ابعاد تاثیرگذاری جشنواره موسیقی جوان بر توجه نوازندگان نسل جوان به موسیقی بومی مناطق بیان داشت: در کرمانشاه بچه ها با انگیزه کار می کنند و حتی مقام هایی که بلد نبودند را پیدا و شروع به یادگیری کردند و توجه‌شان به موسیقی منطقه بیشتر شده است.

 

داور بخش موسیقی نواحی پانزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان با بیان اینکه بنیان و پایه و اساس موسیقی ردیف ما موسیقی نواحی است،اظهار داشت: جشنواره باعث شناساندن موسیقی مناطق شده و پلی ایجاد کرده که نوازندگان در سبک‌های مختلف با کار همدیگر آشنا شوند و به یکسری نقاط اشتراک برسند که این خودش بسیار موثر است.

 

کاکی در ادامه با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر سطح نوازندگی در موسیقی نواحی خیلی بالاتر رفته،گفت: در کرمانشاه متوجه شدم که بچه ها درگذشته انگیزه ای برای یادگیری مقام نداشتند وتنها به نواختن برخی قطعات بسنده می کردند اما بواسطه اینکه ما در جشنواره مقام ها را از آنها میخواهیم؛ باعث شده که به دنبالش بروند و یاد بگیرند و همین یادگیری سبب می شود این مقام‌ها به نسل های بعدی هم منتقل شود و دانش موسیقایی شان بالا رود و به اصل بن مایه و ریشه موسیقی خودشان دست پیدا کنند.

وی درباره فاکتورهای داوری آثار نیز افزود:یکی از مهمترین فاکتورها،اجرای درست قطعه و مقام  و درک و بیان صحیح است.

کاکی در خاتمه خاطر نشان کرد:جشنواره موسیقی جوان یکی از بهترین جشنواره ها در خاورمیانه است که به موسیقی ما اعتبار بخشیده که امیدواریم ادامه داشته باشد.