آنچه در جشنواره موسیقی جوان و در زمینه ساز قانون بسیار جلب توجه می کرد این بود که به هیچ عنوان میزان پرداختن به ساز قانون قابل مقایسه با دو دهه قبل نبوده و نیست. به گزارش روابط عمومی هشتمین جشنواره موسیقی جوان، ملیحه سعیدی داور بخش نوازندگی ساز قانون این جشنواره گفت: مرحله نهایی ساز قانون در دو رده سنی«الف» و «ج» از شرایط بسیار مطلوبی برخوردار بودند و در رده سنی«ب» این شرایط به نسبت از کیفیت پایین تری برخوردار بود. من در سال های گذشته در جشنواره های مختلفی چون جشنواره موسیقی فجر، جوان و بانوان داوری کرده ام و به جرات می توانم بگوییم که امسال سطح نوازندگان ساز قانون واقعا به نسبت گذشته بالاتر رفته است که جالی بسی خوشحالی و امیدواری دارد. ملیحه سعیدی در ادامه افزود: برگزاری جشنواره موسیقی جوان بسیار کمک می کند تا این هنرجویان و نوازندگان جوان، سطح کارشان را بسنجند و بفهمند که نسبت به سایر دوستانشان در چه سطحی قرار دارند. به هر حال چنین عرصه ای که با حضور بهترین استعدادهای جوان موسیقی ما در زمینه نوازندگی شکل می گیرد باعث می شود تا نسل جوان حس رقابتی جدی تر را تجربه کنند. وی همچنین عنوان کرد: در مرحله پایانی هشتمین جشنواره موسیقی جوان شاهد حضور جوانانی از سراسر کشور بودیم که به خصوص دیدن استعدادهایی از شهرستان های دیگر برای همه ما اعضای داروان جالب توجه است. به هر حال شهرستانهای ما به اندازه تهران از امکانات آموزشی و حضور مدرسان توانمند بهره نمی برند و وقتی می بینیم که در شهرستان ها نیز با امکانات کم شان نوازندگان خوبی حضور دارند نسبت به کلیت روند موسیقی کشور امیدوارتر می شویم. این عضو هیات داروان ساز قانون در هشتمین جشنواره موسیقی جوان ادامه داد: این جشنواره نیز به هر حال مانند هر جشنواره دیگری شاید نقطه ضعف هایی داشته باشد اما برگزاری آنقدر اهمیت دارد که همه ما امیدواریم برگزاری جشنواره موسیقی جوان تداوم داشته باشد تا تاثیر واقعی اش را بر آینده موسیقی کشورمان بگذارد. پریچهر خواجه دیگر داور بخش نوازندگی ساز قانون در جشنواره موسیقی جوان گفت: از نظر سطح کیفی، نوازندگی های گروه«الف» و «ج» ساز قانون در این جشنواره سطح خوبی داشتند و گروه«ب» پایین تر بودند. در میان گروه سنی«الف» رقابت تنگاتگ بود که اتفاق جالب توجهی محسوب می شد. وی ادامه داد: حضور نوازندگان جوان از سراسر کشور در چنین جشنواره ای برای من لذت بخش است چرا که نشان از اهمیت موسیقی در بین خانواده ها دارد. قطعا برگزاری چنین جشنواره ای گامی موثر در کشف استعداد های جوان است. این مدرس و نوازنده ساز قانون همچنین عنوان کرد: با وجود محدودیت ها و عدم امکانات در شهرستان ها امسال استقبال مردم و شرکت کنندگان از موسیقی بیشتر بود که این خود جای قدردانی دارد