هدف اصلی ما در شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی جوان(در شاخه موسیقی ایرانی) این بوده که موسیقی کلاسیک ایرانی یا همان موسیقی ردیف دستگاهی را به درستی برای نسل جوان ارزشگذاری و معیار بندی کنیم. به گزارش روابط عمومی هشتمین جشنواره موسیقی جوان، داریوش طلایی عضو شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی جوان در شاخه موسيقي ايراني درباره این دوره جشنواره گفت: برگزاری جشنواره موسیقی جوان پس از چند سال وقفه، خوشبختانه سال گذشته یکبار دیگر از سر گرفته شد و باعث به وجود آمدن حرکتی جدید در این عرصه شد تا زمینه ساز حل و رفع برخی مشکلات امروز موسیقی کشورمان شود. این عضو شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی جوان در ادامه افزود: البته باید بیشتر روی این جشنواره کار شود تا بهتر جا بیفتد؛ به خصوص در شرایط حاضر که وضعیت نابسامانی در موسیقی برای جوانانی که می خواهند راه خود را پیدا کنند وجود دارد. وی همچنین درباره کارکرد و نقش چنین جشنواره ای عنوان کرد: نقش اصلی این جشنواره در در جه اول قرار دادن جوانان در مسیر درست و تعیین الگوها و معیارهای صحیحح هنری است و در درجه دوم نیز کشف و تشویق استعدادهای جوان است که مسئله بسیار مهمی محسوب می شود. داریوش طلایی ادامه داد: هدف اصلی ما در شورای سیاستگذاری بخش موسیقی ایرانی این بوده که موسیقی کلاسیک ایرانی یا همان موسیقی ردیف دستگاهی را به درستی برای نسل جوان ارزشگذاری و معیار بندی کنیم. این عضو شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی جوان گفت: این ارزشگذاری موسیقی ایرانی می بایست به دور از سلایق شخصی انجام شود؛ به همین دلیل سعی شده از سلایق و گرایش های متفاوت که نمایندگانی موجح دارند دعوت به عمل بیاید. اعضای شورای سیاستگذاری هشتمین جشنواره موسیقی جوان را در شاخه موسیقی ایرانی داریوش طلایی، شهرام ناظری، حسین علیزاده، رامبد صدیف و مجید کیانی تشکیل می دهند. این جشنواره به دبيري هومان اسعدي از 15 تا 20 شهریور در خانه هنرمندان، تالار رودکی و تالار وحدت برگزار خواهد شد