به گزارش روابط عمومي جشنواره موسيقي جوان، هومان اسعدي كه سال گذشته دبيري هفتمين جشنواره موسيقي جوان را بر عهده داشت در مراسم اختتاميه اين دوره با حكم علي مرادخاني معاون هنري ارشاد براي دبيري دوره هشتم نيز انتخاب شد. اسعدي فارغ‌التحصیل دوره‌ کارشناسی رشته‌ موسیقی و کارشناسی‌ارشد پژوهش هنر، با گرایش پژوهشی موسیقی، از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و فارغ‌التحصیل دوره‌ دکتری تخصصی پژوهش هنر، با گرایش پژوهشی موسیقی، از دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس است. وي عضو جامعه بین‌المللی اتنوموزیکولوژی، انجمن بین‌المللی پژوهشگران آسیای مرکزی، گروه مطالعاتی «مقام» و گروه مطالعاتی «منابع تاریخی موسیقی سنتی» در شورای بین‌المللی موسیقی سنتی یونسکو، عضو و نماینده‌ شورای بین‌المللی موسیقی سنتی یونسکو، سرپرست کمیته‌ ملی مجموعه‌ بین‌المللی ادبیات موسیقایی یونسکو در ایران و … نيز هست