دستگاهی کلاسیک


پیانوی ایرانی ابوا
سه تار پیانو
ویلن ایرانی ترومبون
نی ترومپت
کمانچه کلارینت
مرحله نهایی کنترباس
نی گیتار
کمانچه ویلن
سه تار ویلنسل
ویولا
هورن
فلوت